Proiectare și implementare de sisteme video și audio pentru:
 • studiouri de televiziune
 • care de reportaj de televiziune
 • case de producție video
 • magazine amplasate în mall-uri
 • săli de conferințe
  • adresare publică în săli de conferințe
Instalare de cabluri și sisteme de susținere a cablurilor pentru curenți slabi, în cadrul aceluiași nivel al unei clădiri sau între niveluri diferite ale clădirii, pentru:
 • cabluri de date (rețele de calculatoare, dispozitive dedicate etc.)
 • fibre optice de interior
Amenajare de spații tehnice:
 • amplasare și cablare de echipamente în rackuri
 • instalare de mobilier tehnologic aferent, personalizat sau specializat
Modificări și extinderi de infrastructuri existente:
 • reorganizare de spații de lucru construite pe bază de pereți falși
 • refacere de trasee de cabluri în cadrul unor structuri existente
 • amplasare și reamplasare de prize pentru rețelistică și curent electric
Mentenanță pentru:
 • proiecte gestionate de firma noastră
 • sisteme incluse în sfera de activități a firmei:
  • terminale video, audio și IT
  • cablare structurată
  • instalații electrice de joasă tensiune

Contactați-ne pentru mai multe informații, deoarece fiecare proiect necesită discuții și evaluări specifice.

Sus de tot